Besprekingen nieuw college Veenendaal van start

De besprekingen om te komen tot een nieuw college voor de gemeente Veenendaal zijn op vrijdag 13 april van start gegaan. Op advies van informateur Wouter de Jong onderhandelen ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal met elkaar om te komen tot een nieuw college voor Veenendaal. Wouter de Jong is door de onderhandelende partijen gevraagd om ook het formatieproces te leiden.

Formateur
De onderhandelende partijen hebben hun vertrouwen uitgesproken in Wouter de Jong en om die reden hem tijdens de eerste vergadering gevraagd om als formateur de onderhandelingen te begeleiden. Hij heeft deze opdracht aanvaard.

Goed begin
In het eerste gesprek werd kort teruggeblikt op het debat van de avond daarvoor over het verslag van de informateur en de gevoerde verkennende gesprekken. Ook is er een tijdschema voor de komende bijeenkomsten vastgesteld. Verder is er verkennend gesproken over de onderwerpen die tijdens deze onderhandelingen aan de orde komen.

Beoogde wethouders
Aan de gesprekken nemen van iedere partij twee vertegenwoordigers deel, waaronder de kandidaat wethouders. Dit zijn Engbert Stroobosscher (ChristenUnie), Dylan Lochtenberg (VVD), Marco Verloop (SGP) en Martijn Beek (ProVeenendaal).

Transparant
De onderhandelende partijen hebben afgesproken zorg te dragen voor een transparant proces, waarin voldoende ruimte is voor de inbreng van zowel de gemeenteraad als de samenleving. Op welk moment en in welke vorm zal de komende weken duidelijk worden.

Tevreden
Formateur Wouter de Jong kijkt tevreden terug op de start van besprekingen. “Ik constateer dat er op een open en constructieve wijze met elkaar is gesproken. Met respect voor ieders uitgangspunten, meningen en standpunten. Dat is een goed begin.”

De beoogde coalitiepartijen streven ernaar om in de tweede helft van mei de gesprekken af te ronden.

 

Author: Ronald van der Weerd

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!