Motie IKC “parkeren op maat” aangenomen : 29 voor 2 tegen

Spreektekst Ronald van der Weerd:

” ProVeenendaal had graag gezien dat er minder parkeerplaatsen in deze wijk (Wiekslag) gerealiseerd worden. De werknemers van het IKC zouden als ze al met de auto komen moeten parkeren aan de overzijde van de weg bij de voetbalclubs. Een parkeerplaats van ruim 40 plaatsen is nogal wat.Tevens is het aannemelijk dat in het weekend bij wedstrijden van de naastgelegen voetbalclubs dit terrein gebuikt gaat worden als uitwijk parkeerplaats. Dit willen de bewoners ook niet .

Maar voorzitter ,wat blijkt > Een dergelijk voorstel zou juridisch niet kunnen zo is ambtelijk uitgezocht…waarvoor dank.
Vervolgens hebben we samen met Lokaal Veenendaal en ChristenUnie gewerkt aan een motie die op zich duidelijk is. Ik zal de beslispunten met u doornemen namens de indieners te weten ProVeenendaal, Lokaal Veenendaal, Christen Unie, PvdA en SP


ROEPT HET COLLEGE OP: 

1. In overleg te treden met de toekomstige gebruikers van het IKC West met als doel:

• het aantal autobewegingen van personeelsleden van de gebruikers van het IKC West en van ouders van kinderen te beperken en hen te stimuleren om de fiets als vervoersmiddel te gebruiken;

• om met name de personeelsleden van de gebruikers van het IKC West te informeren over de alternatieve parkeerplaats bij het sportpark het Panhuis en het gebruik hiervan te stimuleren;

2. de mogelijkheden te onderzoeken “parkeren op maat” in te voeren, waarbij rekening kan worden gehouden met locatie, bebouwing en gebruik van gronden en gebouwen in de wijken, met als doel te komen tot een meer milieubewust gebruik van de auto en de beschikbare ruimte bij o.a. op te richten IKC’s in de wijken.  Teneinde bij de omgevingsvisie het beleid te herzien.

 3. De raadscommissie met een memo uiterlijk 4e kwartaal 2019 te informeren:

• over de uitkomsten van het overleg;• over gewenste maatregelen om het gebruik van de alternatieve parkeerplaats te stimuleren inclusief het definitief aantal extra parkeerplaatsen  

• aan te geven   op welke wijze de gemeenteraad, inwoners en andere belanghebbenden bij de herziening van de parkeernota worden betrokken.

• Bij de herziening te komen met voorstellen om meer bewust om te gaan met de beschikbare/nog te realiseren parkeerruimte.”

Author: Ronald van der Weerd

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!