Open brief van ProVeenendaal aan ondernemers

Geachte ondernemer,

We sturen u deze brief niet als spam maar om u te informeren en te betrekken bij de toekomst van (ondernemend) Veenendaal. Als ProVeenendaal zien wij een aantal, economische, speerpunten voor de komende 4 jaar. Deze delen wij graag met u.

Rondweg Veenendaal Oost


De rondweg is een belangrijke ader in Veenendaal. Zowel de bewoners van Veenendaal Oost als de ondernemers van de omliggende bedrijventerreinen ervaren hinder van de toegenomen drukte op de rondweg. ProVeenendaal erkent het probleem en is er voorstander van om de rondweg te verbreden. Wel met de voorwaarde dat een deel ondertunneld wordt, oog voor duurzaamheid en dat er aandacht is voor het aspect van leefbaarheid richting omwonenden en omliggende bedrijven.

Werkopdrachten van de gemeente
ProVeenendaal is er voorstander van dat opdrachten vanuit de gemeente zoveel mogelijk gegund worden – binnen het wettelijke kader – aan lokale ondernemers. Aanbestedingen worden daarbij wanneer mogelijk opgedeeld waardoor lokale ondernemers, zzp-érs en mkb, een grotere kans maken op gunning van de opdracht.

Ontspanning
Veenendaal is een gemeente waar hard gewerkt wordt. Het is belangrijk dat u naast hard werken ook ontspanning kunt vinden binnen onze mooie gemeente. De koopzondag in het centrum is inmiddels een gegeven. ProVeenendaal is er voorstander van dat ondernemers zelf de keuze heeft of en wanneer de winkel open gaat.

ProVeenendaal staat op(en) voor het geven van ruimte aan sportverenigingen, ondernemers, culturele instellingen en alle daarbij betrokken vrijwilligers om het beleid en de vertaling daarvan in
voorzieningen samen met de gemeente vorm te geven. Eigen ideeën en creativiteit worden zoveel mogelijk benut en ondersteund. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende goede voorzieningen en faciliteiten voor sport en culturele activiteiten beschikbaar zijn; voor jong en oud. Beiden moeten laagdrempelig bereikbaar zijn.

Op www.pro-veenendaal.nl staat ons volledige programma. Uiteraard kunt u ons ook altijd benaderen met uw ideeën voor (ondernemend) Veenendaal de komende 4 jaar.

Met vriendelijke groet,

Namens ProVeenendaal,
Martijn Beek, lijsttrekker

Author: Ronald van der Weerd

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!