Raad aan het stuur bij Integraal Veiligheidsplan

Scheidend burgemeester Zoon heeft als afscheidscadeau het Veiligheidsplan aan de raad aangeboden. Dit plan gaat gelden voor 4 jaar. Naar mening van ProVeenendaal willen we dit plan over 2 jaar evalueren aangezien de tijd niet stil staat en we vanaf januari een nieuwe burgemeester hebben die minimaal zijn invloed zou moeten hebben op dit belangrijke plan.

Veiligheid is belangrijk voor alle inwoners in Veenendaal.

Lokale speerpunten   

De gemeenteraad heeft ondermijning al hoog op de agenda gezet door in te stemmen met het plan van aanpak en het structureel beschikbaar stellen van middelen voor het aanpakken ervan. Uiteindelijk heeft de huidige veiligheidssituatie, de input vanuit de samenleving en de trends en ontwikkelingen volgens de professionals 7 (zeven?) en uit landelijke onderzoeken geleid tot 3 lokale speerpunten:

1.  De aanpak van drugs

2.   Inzet op High Impact Crimes (HIC): woninginbraken, ram-, plof- en snelkraken, overvallen en (huiselijk) geweld

3.  Voorkomen polarisatie

De raad heeft unaniem besloten om na twee jaar een evaluatie van het plan uit te voeren.

Author: Ronald van der Weerd

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!