Schriftelijke vragen ProVeenendaal : wij verdienen beter

Geacht college,

In de Veenendaalse krant stond het volgende te lezen: “ De gemeente Veenendaal is één van de 73 gemeenten die na twee maanden nog niet geantwoord heeft op een simpele vraag per mail. Dat blijkt na onderzoek van belangengroep Wij verdienen beter. Aan het begin van de onderzoeksperiode van vier maanden ontvingen alle gemeenten per e-mail (of webformulier) eenzelfde vraag. Gemeenten die na een maand nog niet hadden geantwoord ontvingen dezelfde e-mail nogmaals. Aan het einde van de onderzoeksperiode van vier maanden was van 24 gemeenten in het geheel geen antwoord ontvangen”. In een twitterbericht gaf de SP aan hierover reeds vorig jaar vragen over gesteld te hebben.

Overeenkomstig de e-mailgedragslijn voor overheden moet deze vraag binnen twee werkdagen beantwoord worden. Bij meer complexe vragen is die wettelijke termijn tien werkdagen.

ProVeenendaal heeft daarom de volgende vragen:

  1. Onderschrijft Gemeente Veenendaal de e-mail gedragslijn voor overheden : https://www.overheid.nl/contact/e-mailgedragslijn-voor-overheden ?
  2. Herkent het college de problematiek van het niet op tijd reageren op email verzoeken?
  3. Zo ja, wat is hiervan de oorzaak?
  4. Zo nee, wat is de oorzaak dat het niet lukt in dit specifieke geval?
  5. Welke beheersmaatregelen past het college toe om wel te voldoen aan de reactierichtlijnen?

Wij vertrouwen op een spoedige, gemotiveerde beantwoording van onze vragen.

Author: Ronald van der Weerd

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!