Spanning op financiën gemeente: welke keuzes maken we?

Er komt een lastige periode aan voor de gemeente Veenendaal. De kosten voor Wmo en Jeugdzorg overstijgen het geld dat we hiervoor uit Den Haag krijgen. Veenendaal staat voor een enorme opgave. 20 miljoen tekort in de komende 4 jaar. Dat betekent dat we keuzes moeten gaan maken die soms makkelijk zijn of lijken maar soms echt oprecht zeer gaan doen.

Dit maakt dat het college, en zo ook onze wethouder keuzes moesten maken in de Programmabegroting 2019 – 2022. Deze gemaakte keuzes liggen nu aan de gemeenteraad voor. Onze raadsleden zijn deze vergaderingen nu aan het voorbereiden en laten u graag meedenken. Er zijn meerdere kostenposten die mogelijk open staan voor discussie. Om deze reden vragen we u om mee te denken.

We leggen u graag een aantal onderwerpen voor waarbij wij u vragen welke voor u het eerste in aanmerking komt om minder aan uit te geven. Daarnaast kunt u hieronder ook nog uw eigen, andere, ideeën geven over op welke posten de gemeenteraad minder zou kunnen uitgeven. Of wellicht wilt u aangeven waar u juist vindt dat de raad meer (of in ieder geval niet minder) geld zou moeten uitgeven

Overige opmerkingen en ideeën:

De onderliggende stukken zijn recent beschikbaar gekomen voor de raads- en commissieleden. De Programmabegroting vindt u hier:

https://veenendaal.raadsinformatie.nl/vergadering/555242/Raadscommissie%2030-10-2018

Onder “raadsvoorstel programmabegroting 2019 – 2022”. In de Programmabegroting staan ook de verschillende posten verder uitgelegd, zodat u de achtergrond bij de kosten kunt lezen.

Op de laatste pagina’s staan samengevat de posten zoals hierboven genoemd, maar ook andere posten die vooral nieuw / aanvullend zijn.

U kunt uw reacties mailen aan info@pro-veenendaal.nl

 

 

Author: Ronald van der Weerd

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!