De raadsfracties hebben ProVeenendaal als grootste partij het initiatief gegeven voor de onderhandelingen om een nieuw college te formeren. De eerste stap voor ProVeenendaal daarbij is het zoeken naar een informateur.

Bestuurlijke ervaring

ProVeenendaal heeft in Klaas Tigelaar de gewenste informateur gevonden. De heer Tigelaar is sinds september 2021 voorzitter van het college van bestuur van de Laurentius Stichting, een stichting voor Katholiek onderwijs en opvang. Daarvoor was hij gedurende vijf jaar burgemeester van Leidschendam-Voorburg en negen jaar burgemeester van Oud-Beijerland. Tussen 1994 en 2002 is hij actief geweest als raadslid in de gemeente Alphen aan de Rijn, waarna hij vijf jaar de functie van wethouder vervulde in deze gemeente. ProVeenendaal maakt graag gebruik van zijn ruime bestuurlijke ervaring.

Verkenningsfase

De informateur heeft de opdracht gekregen de verschillende mogelijkheden te verkennen die kunnen leiden tot een stabiele en realistische coalitie voor Veenendaal. Daarbij is het belangrijk om duiding te geven aan de verkiezingsuitslag en de thema’s te inventariseren die voor de diverse fracties belangrijk zijn. Ook de overeenkomsten en breekpunten tussen de partijen, de wensen over bestuurlijke (financiële) keuzes en de ideeën over de manier van besturen worden verkent. Daarnaast worden de meningen van de partijen gepeild over de manier en het moment waarop de Veenendaalse samenleving wordt betrokken bij de plannen voor de komende vier jaar. 

Open gesprek

Klaas Tigelaar kijkt uit naar de komende gesprekken: “ProVeenendaal heeft mij gevraagd om met open vizier en brede oriëntatie de gesprekken met alle politieke partijen in te gaan. En op basis van deze gesprekken te zoeken naar de meest geschikte combinaties in het belang van Veenendaal. Ik ga op zoek naar de positieve energie om gezamenlijk de nieuwe bestuursperiode in te gaan. En zie dit proces met vertrouwen tegemoet.”

Advies

De informateur stelt een samenvatting op van de gesprekken met de vertegenwoordigers van de partijen in de gemeenteraad. Deze samenvatting en het advies van de informateur voor de meest gewenste combinatie van partijen, wordt in een openbare raadsvergadering besproken. Tijdens deze vergadering geeft de informateur een toelichting hoe hij op grond van de gesprekken tot zijn advies is gekomen. De raadsfracties kunnen hierover vervolgens in debat. Na het debat start de formatie van een nieuw college.