De fractie van Proveenendaal is aan de slag gegaan deze week. Na de Veense informatiemarkt, waar de Veenendaalse cultuur en welzijnorganisaties zich presenteerden en de eerste vervolggesprekken reeds zijn gepland, stond de Provinciale informatiemarkt op de agenda. Deze markt is voor een ieder digitaal nog te bekijken via: Digitale informatiemarkt – VNG Utrecht

Afgelopen donderdag stond de eerste fractievergadering op de agenda. In deze vergadering heeft de fractie een aantal besluiten genomen van personele aard. Ronald van der Weerd is gekozen als fractievoorzitter. Martijn Beek is gekozen als kandidaat wethouder en Dario Castiglione is gekozen als fractiesecretaris.

Tijdens deze fractievergadering zijn ook de portefeuilles verdeeld op hoofdlijnen:

RaadslidPortefeuilleWijk-ambassadeur
TeusEconomie/ binnenstad en SportNoord
DarioSociaal domein en Food ValleyOost
JanOpenbare orde, veiligheid en welzijnWest
SharonDuurzaamheid, Onderwijs en Jeugdbeleid en dierenwelzijnCentrum
NellekeCultuur en kunst, fractiepromotor
RonaldFinancien en control, ontwikkeling
Martijn/7e raadslidOpenbare ruimte en digitaliseringZuid