Op een markant punt in Veenendaal zal een markant gebouw worden gerealiseerd waar hopelijk veel Veense woningzoekers een plek kunnen vinden. Een groot aandachtspunt is en blijft de toenemende drukte van verkeerd aan de westzijde van Veenendaal. Berekeningen leveren geen knelpunten op, tegelijkertijd moeten we alert blijven en waar nodig ingrijpen.

Vooralsnog overheerst tevredenheid over het toevoegen van 165 kwalitatieve woningen. ProVeenendaal heeft met name ook teruggekeken naar de goede en zorgvuldige wijze waarop participatie heeft plaatsgevonden. Er is nadrukkelijk met bewoners uit de omgeving gesproken en zo hoort het ook. Een goed voorbeeld, ook voor ontwikkelaars bij toekomstige projecten.