Bewoners van de Eenvoudlaan hebben bij ProVeenendaal aan de bel getrokken. Het uitblijven van beloofde informatie, het oplopen van de energieprijzen maakt dat er enige onrust ontstaat. Daar komt boven op dat er wel een huurverhoging is doorgevoerd.

Al met al reden voor ProVeenendaal om schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W. Zodra de antwoorden er zijn zullen we deze delen met de bewoners en hier op de website plaatsen.