Digitale raad in crisistijd

En crisis is het. Het virus maakt dat velen thuis werken maar maakt het veel doelgroepen ook lastig (zacht uitgedrukt). In aanloop naar de raad hebben we geprobeerd een hart onder de riem te steken door berichten in de Rijnpost van onze wethouder Martijn Beek en fractievoorzitter.

Het virus raakt ons allemaal daarom ook hier sterkte aan u allen in deze tijd.

Als gemeenteraad heb je een verantwoordelijkheid. Je stelt kaders, we zijn de volksvertegenwoordiging en controleren het college en daarmee alles wat er uit het gemeentehuis komt.

Niet vergaderen zou betekenen dat bepaalde zaken stil komen te liggen en dat is niet wenselijk. De fractie van ProVeenendaal is van mening dat thuis blijven als het kan,ook moet. Dus ook digitaal vergaderen .

Menig fractielid zat achter een tafel met meerdere digitale apparaten daar op. Voor de raadsvergadering een PC voor contact via teams en de iPad paraat voor de agendastukken. Daarnaast ook nog via Zoom in contact met de raadsfractie, om snel te kunnen schakelen binnen de fractie. Al met al een bijzondere ervaring.

Wat waren de bijzonderheden van de raadsvergadering van april 2020?

Participatietool

Een aantal partijen hebben voorafgaand aan de raad bedacht, dit stuk van de agenda te halen. De reden hiervoor is om zodoende het geld nu nog niet vrij te maken maar pas in juli te bekijken of er geld voor is. Of uitstel tot afstel gaat leiden is nog de vraag. ProVeenendaal, de partij die op alle fronten probeert om ‘burgerparticipatie’ naar een hoger plan te brengen, was het hier niet mee eens. We blijven hier ook op hameren daar kunt u van op aan.

75 jaar vrijheid

Bijzonder moment in de Nederlandse geschiedenis is dat we sinds de tweede Wereldoorlog in vredigheid kunnen leven. Een belangrijk gegeven. Vrijheid die we moeten koesteren en dus die kennis moeten doorgeven aan volgende generaties. Om dat te kunnen borgen heeft de gemeenteraad besloten om een eenvoudige herdenkingsplaquette voor allen die actief opgekomen zijn voor het verdedigen van onze democratie te laten maken, in samenwerking met de initiatiefnemers, een vertegenwoordiging uit de raad en leerlingen van Het Perron.

Transitievisie Warmte

Den Haag heeft besloten dat we op termijn van het gas af moeten. Gemeenten moeten er over nadenken hoe dat te bereiken. ProVeenendaal snapt dat het moet maar dit moet wel in volle samenspraak met de inwoners. Belangrijk daarbij is inzicht te krijgen in de kosten en wie er voor moet betalen. ProVeenendaal heeft aangegeven in de raad dat het allemaal wel heel duidelijk moet zijn willen we instemmen met de plannen. We gaan het als fractie goed volgen en staan er kritisch in.

Dit waren wel de highlights.

De komende maanden moeten we als raadsleden en fractie vol aan de bak tot het zomerreces. Hopelijk kunnen we dan ook weer live vergaderen ….wordt vervolgd.

Tot de volgende keer. Als je vragen hebt …stuur gerust een mail naar info@pro-veenendaal.nl of een app naar 0629504949 ( Ronald )

Denk aan je zelf en blijf gezond,

Ronald van der Weerd

 

Share This