Jongeren / Ouders

Onze visie op Jongeren

 

Veenendaal verdient een veilige en bruisende woon- en leefomgeving

 

Ons uitgangspunt: Veenendaal biedt een prettig vestigingsklimaat voor jongeren, waarin zij gehoord en ondersteund worden! Zij wonen met plezier in Veenendaal en komen graag terug.

 

Jongeren zijn de bouwstenen voor de toekomst en dienen hierop goed te worden voorbereid en daarbij te worden begeleid waar nodig. ProVeenendaal vindt het wel en wee van de jongeren in Veenendaal belangrijk en daaraan zijn hun ouders/verzorgers onlosmakelijk verbonden.

 

Wij  willen dat het hier veilig is voor jongeren, tijdens het sporten, op school of tijdens het winkelen en uitgaan. Plezier moet de boventoon voeren en wat ons betreft  valt er in  Veenendaal wat te beleven. Samenwerking met en communicatie tussen scholen, sportclubs, horeca en politie zal blijvende aandacht nodig hebben. De gemeente heeft hierin wat ProVeenendaal betreft ook een belangrijke taak.

 

ProVeenendaal vindt dat de gemeente Veenendaal moet opstaan en een actieve rol gaat spelen in het creëren van stageplaatsen. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van ontmoetingen tussen werkgevers en scholen en door middel van werkbeurzen/stagemarkten. Zo voorkomen we dat jongeren zich niet of onvoldoende gezien en gehoord voelen en daardoor mogelijk buiten de boot vallen.

 

Voor jongeren die hulp of zorg nodig hebben, moet duidelijk zijn waar zij terecht kunnen. Hierin moet de gemeente actief adviseren en hen daar de weg bij wijzen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft onze niet-aflatende aandacht. De kwaliteit van de jeugdzorg valt of staat wat ons betreft met het bieden van één gezin, één plan en één hulpverlener. ProVeenendaal staat voor geen van-het-kastje-naar-de-muur beleid.

 

Er zijn voldoende mogelijkheden voor goed onderwijs, ook openbaar. Iedereen moet vrij kunnen kiezen naar welke school hij/zij gaat. Goed hoger beroepsonderwijs binnen FoodValley met bij voorkeur een dependance in Veenendaal gericht op ICT, blijft een speerpunt voor ProVeenendaal.

 

Wij willen ervoor zorgen dat de gemeente Veenendaal jongeren betrekt bij het opstellen van het beleid dat de gemeente Veenendaal voert. Het is belangrijk dat de jongeren serieus genomen worden en dat naar hun wensen en vragen daadwerkelijk wordt geluisterd en daar op wordt geanticipeerd. Jongeren moeten zich er bewust van worden dat zij invloed hebben op hun eigen toekomst en die van anderen.

 

ProVeenendaal maakt zich hard voor meer activiteiten zoals festivals, poppodia en uitgaansgelegenheden. Wij willen minder regeltjes die ervoor zorgen dat activiteiten geen doorgang vinden. Daarom blijven wij ons inzetten om de vergunningaanvragen kostenneutraal te maken. Onnodige verhogingen willen wij voorkomen.

 

ProVeenendaal wil er voor zorgen, dat jongeren op(en) staan en hun stem laten horen. Dat zij zich bewust worden van het feit dat zij invloed kunnen uitoefenen. Sta op, want elke stem telt en op 21 maart 2018 krijgen jongeren dé kans om van zich te laten horen.


ProVeenendaal staat op(en) voor:

  • Een actieve rol van de gemeente bij het creëren van stageplaatsen in Veenendaal.
  • Een goede kwaliteit van de jeugdzorg. Dit staat of valt met het naleven van het uitgangspunt van één gezin, één plan en één regiehouder. Geen van-het-kastje-naar-de-muur beleid.
  • Het betrekken van jongeren bij onderwerpen die de jeugd aan gaan. Jongeren dienen serieus genomen te worden.
  • Meer activiteiten zoals festivals, poppodia en uitgaansgelegenheden. Minder regels en de vergunningaanvragen kostenneutraal. In Veenendaal mag wat te beleven zijn.
  • Het bevorderen dat Veenendaal een stad is waar jongeren graag naar terugkeren na hun studie.
  • Het stimuleren van jongeren en te zorgen dat zij op(en) staan en hun stem (durven) laten horen.
  • Dat de gemeente op staat voor scholieren en dat zij actief ontmoetingen organiseert tussen scholen en bedrijven
Share This