Evenementen welkom!

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 17 oktober is er flink gediscussieerd op het onderwerp, wijziging evenementenbeleid. Uiteraard hebben meerdere partijen daar een mening over.
 
Het was een zeer technische stuk. De geluidsnormenparagraaf beschrijft hoe de gemeente omgaat met geluid bij evenementen. De voorgestelde wijzigingen zien voornamelijk op het toevoegen van nieuwe evenementenlocaties en er is een aantal geluidsnormen geactualiseerd.
 
De afgelopen jaren zijn het aantal evenementen in Veenendaal flink toegenomen. Dit kunnen wij als ProVeenendaal alleen maar toejuichen. Maar al die evenementen hebben ook een keerzijde voor bewoners die er pal naast wonen. Het woongenot mag er niet onder leiden. Daarom is het belangrijk dat er bij het verlenen van vergunningen voor evenementen gekeken moet worden naar de omgeving en het type evenement en daar dan de geschikte locatie voor aan te wijzen.
 
We konden ons vinden in de wijzingen evenementenbeleid maar hadden ook onze bedenkingen op een punt. In het beleidsstuk staat dat een soundcheck niet langer dan 30 minuten mag plaatsvinden. ProVeenendaal vind dat een soundcheck ertoe dient om ervoor ter zorgen dat het geluid optimaal is om de best mogelijk kwalitatieve show te kunnen geven. Een soundcheck is zeer belangrijk voor artiesten en technici en daar mag geen tijdsdruk op staan.
 
ProVeenendaal heeft een amendement ingediend en deze uiteindelijk ook terug getrokken omdat we een toezegging hebben gekregen van de wethouder die bij  klachten aan tijdsgebrek bij een soundcheck dit naar alle waarschijnlijkheid zal aanpassen.
 
ProVeenendaal ondersteund de motie van de SGP en CDA “herziening evenementenbeleid” waar in januari 2021 door het college aan de raad een nieuw op te stellen nota evenementenbeleid komt met diverse aspecten waaronder participatie met inwoners.
 
Ook heeft ProVeenendaal ingestemd met het amendement van GroenLinks die leid tot duurzaamheid. Wat inhoudt dat er op evenementen single-use (statiegeld) plastic word gebruikt.
 
“Hieronder de inbreng van ProVeenendaal tijdens de raadsvergadering…….”
 
De afgelopen jaren zijn het aantal buiten evenementen toegenomen in Veenendaal. Als ProVeenendaal kunnen wij dit alleen maar toejuichen. Want, een stad zonder cultuur, is een stad zonder hart. Evenementen brengen inwoners uit allerlei hoeken van onze samenleving samen en dat is wat we allemaal willen.
 
Tegelijkertijd moet er bij het organiseren van evenementen ook rekening gehouden worden met de omgeving. Woonplezier mag bewoners niet ontnomen worden.
 
Het lijkt ons verstandig dat er in de toekomst bij het verstrekken van vergunningen gekeken wordt naar het type evenement en of deze wel past bij de omgeving. Vraag aan het college: Is dit een maatregel waar het college zich in kan vinden?
 
Het college komt met een voorstel wijziging evenementenbeleid waar wij als raad over moeten besluiten. Dit is een zeer technisch stuk waar een gemiddelde geluidstechnicus niet eens over mee kan praten. En dan moeten wij met al onze wijsheid hierover een besluit nemen.
 
Aangezien dit stuk vrij technisch is gaat ProVeenendaal er vanuit dat het college experts heeft benaderd om tot deze wijzigingen te komen.
 
Vanuit de raad zijn er diverse amendementen en technische vragen gesteld. Voor we een besluit nemen wachten we de beantwoording van het college af.
 
ProVeenendaal heeft nog enkele bedenkingen en daarom hebben wij een amendement ingediend

Author: Ronald van der Weerd

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!