Hoogbouw in Veenendaal

Natuurlijk is Veenendaal geen Rotterdam met gebouwen boven 150 meter – dat wil ProVeenendaal ook niet. Maar het is wel een feit dat als we de voorzieningen op langere termijn op nivo willen houden we als gemeente moeten groeien. Met een groeiende vraag naar woningen en gelijkblijvende ruimte ligt er een uitdaging. Dat betekent dat we de hoogte in moeten met gebouwen. Als ProVeenendaal gaan we daar mee akkoord onder voorwaarde dat het passend is binnen de directe omgeving (lichtval, verkeer, privacy etc etc.) en na een degelijke participatie met de omwonenden.

Door hoogbouw kan meer ruimte worden vrijgespeeld voor een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte. Aantrekkelijke publieke ruimte optimaliseert de mogelijkheid tot contacten in velerlei vormen (zoals parken, pleinen en stadsstraten, maar ook passages, atriums en andere semi-publieke plekken). Hoogbouw is hierom een doorslaggevend vestigingsmotief voor sommige categorieën woningzoekers waaronder ouderen. Een kwalitatief hoogwaardig voorzieningenniveau maakt wonen in een compact dorp met ambitie aantrekkelijk.

Hoogtes tot 60 meter zijn dan in Veenendaal niet ondenkbaar. Wellicht liggen er in het laatste deel van Veenendaal oost en op inbreidingslocaties wel mooie kansen voor kwalitatief hoogwaardige hoogbouw. Het actualiseren van de visie op Veenendaal is misschien op korte termijn wel noodzakelijk.

Het einde van 2018 nadert. De fractie en het bestuur van ProVeenendaal wenst u allen fijne feestdagen en een veilig uiteinde.

 

Author: Ronald van der Weerd

Share This Post On
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!