Model Veenendaal 2.0

De weg naar Model Veenendaal 2.0 of zoals het eigenlijk heet Model Veenendaal 2020 gaat niet vanzelf. Terecht, het gaat ook ergens over.

De uitgangspunten voor ProVeenendaal zijn de volgende :
ProVeenendaal is van mening dat er een (sociaal) vangnet moet zijn voor alle inwoners die zorg nodig hebben, in armoede leven en/ of niet geheel zelfstandig mee kunnen doen in Veenendaal. Wij vinden het noodzakelijk dat om de kwaliteit van zorg te borgen het uitgangspunt moet zijn: één gezin, één plan en één regiehouder.

ProVeenendaal gaat voor “sterk aan de poort”. De gemeente moet er op toe zien dat wanneer er ondersteuning gevraagd wordt er een goede intake plaatsvindt en er een vast aanspreekpunt is bij complexe(re) vragen. Lees verder op http://pro-veenendaal.goedgehost.nl/zorg-en-welzijn/

Dit mag je ook vertalen naar : zorg voor stevige regisseurs die zorgen voor goede zorg die niet gaat verzanden in het moeras van de zorg waardoor het financieel niet uit de pas KAN lopen.
Breng structuur aan in de zorg, haal dubbelingen eruit en werk kleinschalig. Dat werkt kwaliteitsverhogend. Maak het een duidelijk vangnet.

In de laatste raadsvergadering werd stil gestaan bij het proces hoe we komen tot de 2.0 versie van het model:

In de komende maand wordt er door de raad verder inhoudelijk over doorgepraat. Zowel in een “werkconferentie” als in de commissie.

Het college heeft de niet gemakkelijke taak om er een financiële vertaling van te maken. Immers we hebben tekorten in Veenendaal…

Kortom wordt vervolgd!

Author: Ronald van der Weerd

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!