ProVeenendaal stelt schriftelijke vragen: Aantal informele vrijstellingen sollicitatieplicht ‘zorgelijk’

In Binnenslands Bestuur stond te lezen dat staatsecretaris van Ark zich zorgen maakt over het aantal bijstandsgerechtigden met een ontheffing op sollicitatieplicht.

Een onderzoek van de inspectie SZW geeft aan dat 62% van de bijstandsgerechtigden aangeeft vrijgesteld te zijn van de sollicitatieplicht.

Tevens is onduidelijk of de vrijgestelde bijstandsgerechtigden in beeld zijn en blijven bij de gemeente. Er kan immers in voorkomende gevallen ook iets wijzigen in de situatie.

ProVeenendaal heeft daarom de volgende vragen gesteld :

  1. Hoeveel bijstandsgerechtigden kent Veenendaal per 1 juli 2018?
  2. Hoeveel procent van de bijstandsgerechtigden zijn voor onbepaalde tijd vrijgesteld van de sollicitatieplicht?
  3. Hoeveel procent van de bijstandsgerechtigden zijn voor bepaalde tijd vrijgesteld van de sollicitatieplicht?
  4. Wat zijn redenen voor Veenendaal om een bijstandsgerechtigde tijdelijk vrij te stellen van de sollicitatieplicht?
  5. Wordt met alle bijstandsgerechtigden periodiek een gesprek aangegaan over de situatie?
  6. Hoeveel procent van de bijstandsgerechtigden leveren een tegenprestatie?
  7. Wat zijn voor Veenendaal redenen om geen tegenprestatie te hoeven leveren?
  8. Wordt er actief gerechercheerd op zwartwerkers?
  9. Zo ja, welke resultaten worden behaald?
  10. Welke ambitie heeft het college met deze groep?

Author: Ronald van der Weerd

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!