ProVeenendaal stelt schriftelijke vragen over het stadsstrand

Geacht college,

Geachte College,

Het stadsstrand is bijna niet meer weg te denken uit het centrum van Veenendaal.
Omdat dit een geliefde plek is, waar mensen hun rust of vertier zoeken, is het van belang dat er gespeeld maar ook gerust kan worden, ook in de winterperiode.
Op dit moment zijn er te weinig gelegenheden om uit te rusten en dreigen ook de speelmogelijkheden op korte termijn weggehaald te worden. Daarnaast is een aantal prullenbakken verdwenen.
Omdat er nog niet is begonnen met de aanpassing van het stadsstrand (zoals stond gepland vanaf september 2019 en er volgens onze informatie ook nog geen zicht is op de start van deze aanpassing), willen wij u de volgende vragen stellen:

  1. Kan het college opdracht geven, de rustbanken, alsmede de prullenbakken die zijn weggehaald, terug te plaatsen? Ook voor de zogenaamde boomstambanken die naar horen zeggen verrot zouden zijn, zien wij graag vervangende banken.
  2. Kan het college opdracht geven, de speeltoestellen te laten staan? Omdat de ijsbaan dit jaar niet op het stadsstrand zal komen, lijkt ons dat wenselijk.
  3. Heeft het college zicht op de termijn waarop begonnen zal worden met de bebouwing van het stadsstrand? Wij zien uw reactie graag tegemoet.
    Namens de fractie van ProVeenendaal, Nelleke Roelofsen
    Raadslid

Author: Ronald van der Weerd

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!