Werkbezoek Patrimonium

Op dinsdagavond 26 maart bracht Patrimonium Woonservice (hierna: Patrimonium) een bezoek aan ProVeenendaal op het gemeentehuis. Onze afvaardiging tijdens dit gesprek bestond uit raadslid Nelleke Roelofsen, schaduwraadslid Henri Pabst – van ’t Slot en schaduwraadslid Maarten de Jong. Namens Patrimonium Woonservice schoven aan: ‘Adviseur Beleid & Expertiseontwikkeling’ Cora van der Poel en ‘Manager Wonen’ Hans Goorhuis.

Aanleiding voor het gesprek waren voor ProVeenendaal de signalen die wij kregen uit de samenleving. Deze signalen hadden met name betrekking op de manier waarop Patrimonium omgaat met klachtafhandeling en klantcommunicatie. In een uitgebreid gesprek hierover is ons door Cora en Hans uitgelegd dat Patrimonium in de periode 2016-2017 het organisatorisch niet makkelijk heeft gehad. Het vertrek van ervaren krachten plus een ingrijpende reorganisatie hebben ertoe geleid dat de organisatie niet optimaal functioneerde en dit hebben de huurders aan de voorkant van het proces gevoeld. Patrimonium heeft ons verzekerd dat de nieuwe inrichting van de organisatie gaat leiden tot een meer persoonlijke aanpak van klachten en een scherper oog op de toon waarop men met huurders communiceert.

Mede door de open houding van Patrimonium waren wij al snel in staat om dit confronterende onderwerp achter ons te laten en over te gaan op leukere onderwerpen. Zo hebben we uitgebreid gesproken over de pootwachtersfunctie die Patrimonium invult als het gaat om doelgroepen met een maatschappelijke vraag, zoals zorg of schuldsanering. Hierin werkt Patrimonium nauw samen met het gemeentelijke WMO-loket, waardoor specifieke doelgroepen eerder op de radar van zorgverleners komen te staan. Als ProVeenendaal zijn we blij met de initiatieven die Patrimonium op dit gebied onderneemt en hopen we dat nog meer Veense organisaties dit voorbeeld volgen.

Nelleke, Henri en Maarten kijken met een positief gevoel terug op het gesprek met Patrimonium en zien uit naar de toekomstige samenwerkingen in o.a. de ontwikkeling van het Franse Gat. Uiteraard nemen we alle nieuwe signalen mee naar onze fractiekamer en gaan we er mee aan de slag!

Author: Ronald van der Weerd

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!