Werkbezoek Taalhuis

Afgelopen maandag 20 mei 2019 bracht een delegatie van ProVeenendaal een werkbezoek aan het Taalhuis in Veenendaal. Het Taalhuis is gevestigd in de bibliotheek aan het Kees Stipplein. De afvaardiging van ProVeenendaal bestond uit schaduwraadslid Henri Pabst-van ‘t Slot, vicevoorzitter Jan Kruger en de leden Henk Heijting en Bert Heykamp. Wij werden welkom geheten door Petra Boelhouwer, coördinator van het Taalhuis en Mieke van Dijk, directeur van de bibliotheek. (ter info: de raadsleden waren bij een sessie over de omgevingsvisie)

ProVeenendaal werd geïnformeerd over de verschillende werkzaamheden van het Taalhuis Veenendaal. Er werd ingegaan op het landelijke-, regionale-, en lokale aanbod voor mensen met laaggeletterdheid. Mensen met laaggeletterdheid lopen tegen verschillende problemen aan. Er zijn twee groepen waaraan men taalondersteuning biedt. Namelijk aan Inwoners die laaggeletterd zijn waarbij Nederlands de eerste taal is (autochtone Veenendalers, NT1) en inwoners die laaggeletterd zijn waarbij Nederlandse de tweede taal is (NT2, inwoners met een migratieachtergrond). Petra en Mieke gaven hierbij aan dat de inwoners van de groep NT1 moeilijk te bereiken zijn door onzekerheid, schaamte of het taboe-zowel bij de verwijzer als de doelgroep zelf- wat deze mensen voelen. Laaggeletterdheid is ook vaak onzichtbaar door compensatiegedrag of ontwikkelde strategieën om te voorkomen dat anderen zien dat jij laaggeletterd bent. Veel mensen weten niet dat de mogelijkheid er is om wat te doen aan laaggeletterdheid. De inwoners van de groep NT2 weten de weg naar het Taalhuis makkelijker te vinden. Er zijn in Veenendaal vermoedelijk 2700-3800 inwoners die kampen met laaggeletterdheid.

Verder werd er nog ingegaan op basisvaardigheden zoals digitale vaardigheden en gezondheidsvaardigheden (bijvoorbeeld het kunnen lezen van de bijsluiters van medicijnen. Het Taalhuis heeft meer dan 100 vrijwilligers.

Tevens werd ook opgemerkt dat kinderen waaraan al op jonge leeftijd voorgelezen wordt gemotiveerder zijn om te leren lezen en dat deze kinderen teksten beter begrijpen dan kinderen aan wie niet of heel weinig is voorgelezen.

Wij bedanken Petra en Mieke voor de informatie en de gastvrijheid. De verkregen informatie gaan wij delen met onze fractie.

Wilt u informatie over laaggeletterdheid neem dan contact op met Petra Boelhouwer via pboelhouwer@bibliotheekveenendaal.nl of via 0318-582648.

Author: Ronald van der Weerd

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!