Witte rook !

Het nieuwe college is een feit! ProVeenendaal maakt deel uit van het nieuwe college welke samen gevormd wordt met de VVD, CU en SGP. ProVeenendaal is trots en blij om Martijn Beek voor te dragen als wethouder.

Het persbericht:

Na afronding van de informatiefase onder leiding van de heer Wouter de Jong zijn wij – de fracties van de
ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal – gestart met de formatiefase. Wij hebben constructief met
elkaar gesproken over diverse thema’s die relevant zijn voor Veenendaal.

Wij zijn trots u te mogen mededelen dat deze gesprekken hebben geleid tot overeenstemming. Wij hebben elkaar gevonden in de ambitie om Veenendaal verder te ontwikkelen tot een duurzame, groene, ondernemende, sociale en
bereikbare gemeente. Deze en andere ambities zijn nader toegelicht in bijgevoegd conceptraadsprogramma.
Als coalitievormende partijen hebben wij uitgesproken dat wij graag zien dat dit programma breed door de
raad en de samenleving wordt gedragen.

Via enkele communicatiemiddelen vragen we om respons op het
concept-raadsprogramma. Wij organiseren een stadsgesprek voor inwoners, ondernemers,
maatschappelijke instellingen en raadsleden. Het doel van de bijeenkomst is enerzijds het concept
raadsprogramma te presenteren (informeren). Anderzijds is het doel om eventuele verbeteringen voor dit
raadsprogramma op te halen (raadplegen). Het stadsgesprek vindt op woensdag 23 mei 2018 in het
raadhuis plaats. Aanvang 20.00 uur.

Daarnaast zetten we een online platform in voor burgerparticipatie. We benoemen daarin de thema’s uit
het raadsprogramma en stellen een aantal gerichte vragen om zo antwoorden te krijgen die bijdragen aan
de inhoud van het raadsprogramma. Na de suggesties uit de samenleving te hebben gehoord, zullen we
beoordelen op welke wijze de geleverde input verwerkt kan worden.

Het concept raadsprogramma leest u hier: 180515 Definitief concept Raadsprogramma 2018-2022

De concept portefeuille verdeling leest u hier: 16052018 Concept portefeuilleverdeling-1

Foto: Facebookpagina VVD Veenendaal

Author: Ronald van der Weerd

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!