ProVeenendaal brengt werkbezoek aan Boogh

Op woensdag 22 april bracht een deel van de fractie van ProVeenendaal een werkbezoek aan Boogh in Veenendaal.

Doel van dit werkbezoek was een beeld te krijgen van het werk van Boogh. Onder andere op hoe zij om gaan met alle wijzigingen in de zorg sinds 1 januari dit jaar en waar zij hierbij tegenaan lopen. Het beeld voor de fractie werd gevormd door in gesprek te gaan met management, begeleiders en bezoekers van Boogh.
Boogh begeleidt, traint en behandelt mensen met niet aangeboren hersenletsel, lichamelijk gehandicapten en/ of chronisch zieken. Daarnaast kunnen zij ook cliënten begeleiden naar (vrijwilligers)werk en hebben zij een afasiecentrum.

Tijdens het werkbezoek werd duidelijk dat de veranderingen in de zorg ook de nodige wijzigingen voor organisaties als Boogh met zich mee neemt. De zwaarte van de zorg die de bezoekers nodig hebben is toegenomen. Daarnaast is door de bezuinigingen het aantal werknemers met twee derde afgenomen. Vanuit een veranderde werkwijze kan dit deels opgevangen worden door meer te werken met vrijwilligers en cliënten en hen meer vanuit hun eigen passie te laten werken. Dat laatste is zichtbaar gelukt bij Boogh. Het eerste, werken met vrijwilligers, kan niet onuitputtelijk. Op alle plekken wordt meer van vrijwilligers gevraagd.

Tenslotte blijkt dat in Veenendaal de vervoersvergoeding voor gewoon en bijzonder vervoer dezelfde vergoeding is. Voor rolstoelvervoer is dit ver beneden de daadwerkelijke prijs. Gezien alle specifieke, extra, handelingen die voor mensen met een rolstoel verricht moeten worden, lijkt dit geen passend beleid. De fractie van ProVeenendaal gaat dit onder de aandacht van de verantwoordelijke wethouder brengen.

_MG_9904_1

Author: rss

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *