Sport en cultuur

Onze visie op Sport en Cultuur

 

Investeren in sport en cultuur omdat het mensen samenbrengt en verbindt.

 

Ons uitgangspunt: sport en cultuur worden laagdrempelig aangeboden en georganiseerd.

 

Sport en cultuur zijn bindende factoren in de samenleving en zijn van groot belang voor de opbouw en cohesie van een gemeente; ook bevorderen ze de integratie. Vrijwilligers en een goed opgeleid kader spelen hierin een essentiële rol. Om vrijwilligers gemotiveerd en enthousiast te houden vindt ProVeenendaal dat de gemeente ervoor moet zorgen dat zij zich gesteund voelen door de gemeente. Dit betekent dat de gemeente zal moeten investeren in het behouden en vergroten van het vrijwilligersnetwerk.

 

ProVeenendaal staat op(en) voor het geven van ruimte aan sportverenigingen, culturele instellingen en alle daarbij betrokken vrijwilligers om het beleid en de vertaling daarvan in voorzieningen samen met de gemeente vorm te geven. Eigen ideeën en creativiteit worden zoveel mogelijk benut en ondersteund.

 

Wij vinden het belangrijk dat er voldoende goede voorzieningen en faciliteiten voor sport en culturele activiteiten beschikbaar zijn; voor jong en oud. Beiden moeten laagdrempelig bereikbaar zijn. Sportprojecten voor jongeren en ouderen moeten worden ondersteund. Waar het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds ontoereikend zijn, kunnen aanvullende acties ingezet worden. Dit onder andere om overgewicht en vereenzaming tegen te gaan. Sportservice en een goed georganiseerd cultureel veld zijn bij deze acties en projecten van essentieel belang. Het onlangs in de gemeenteraad goedgekeurde sportbeleid en de cultuurnota met bijbehorende budgetten zijn voor ons hierbij de ondergrens.

 

 


 

ProVeenendaal staat op(en) voor:

  • De gemeente gaat gesprekken aan met onze sport- en cultuurinstellingen om samen te werken aan kwaliteitsverbetering en dit blijvend te activeren. Hiervoor is het nodig om maximale ruimte te geven aan instellingen en organisaties.
  • Er wordt ingezet op één overkoepelende cultuurorganisatie voor o.a. de bibliotheek, de volksuniversiteit, het theater, het museum, de bioscoop en de muziekschool.
  • Het vrijwilligersbeleid wordt versterkt door o.a. kennisbevordering.
  • Contributies blijven betaalbaar om deelname voor iedereen te bevorderen.
  • Het uitbreiden van het aanbod van betaalbare sportevenementen en culturele activiteiten.
  • Alle huidige voorzieningen en faciliteiten dienen goed te worden onderhouden en uitgebreid indien dit noodzakelijk is. Voorzieningen moeten aantrekkelijk zijn en blijven. Onderhoud en investeringen moeten hierop gericht zijn.
  • Vouchers voor basisschoolleerlingen om kosteloos deel te kunnen nemen aan (team)sporten.
  • Het verbeteren van het bewegingsonderwijs door de inzet van vakleerkrachten.
  • Extra investering voor kleinere faciliteiten (waaronder een kleine theaterzaal) voor kindervoorstellingen, try-outs en amateurkunst.
  • Waardering uitspreken voor vrijwilligers, door middel van een vrijwilligersprijs.
Share This