Waar staan wij voor

ProVeenendaal: Sta Op(en)

 

Als ProVeenendaal hebben we ons sinds onze oprichting in 2011 en ook de afgelopen raadsperiode met volle, positieve, energie ingezet voor Veenendaal.

 

Als ProVeenendaal willen wij makkelijk toegankelijk zijn voor iedereen. Iedereen – van inwoner tot vrijwilliger en van ondernemer tot bestuurder – die een probleem signaleert of een goed idee heeft, kan ons bellen, een email sturen of bij ons langskomen. En of u nu 15 bent of 100, dát maakt geen verschil. Iedere inwoner is voor ons van belang, ongeacht achtergrond, leeftijd en geslacht.

 

De afgelopen 4 jaar hebben we voor onze bijdragen in de gemeenteraad al veelvuldig dankbaar gebruik gemaakt van de ideeën, signalen en opmerkingen die ons via u als inwoner bereikt hebben. Daarbij vonden en vinden we het van belang dat u ook zelf de kans krijgt om mee te praten, u als inwoner open staat en op staat om mee te doen én dat er naar u geluisterd wordt door de politiek en de gemeentelijke organisatie. Deze wisselwerking is noodzakelijk om tot goede en gedragen besluiten te komen en samen Veenendaal (nog) mooier en beter te maken.

 

In 2014 hebben wij als ProVeenendaal meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen met ons verkiezingsprogramma “Voor de Verandering”. Met onder andere drie zetels in de gemeenteraad zijn we voortvarend en proactief aan de slag gegaan. We hebben de afgelopen jaren onze contacten met inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven verder uitgebreid en daarmee geprobeerd de politiek dichter bij u te brengen. Ook onze wethouder heeft zich daar de eerste 3 jaar voor mogen inzetten en heeft dit ook met veel inzet en enthousiasme gedaan. Mede via de wethouder hebben we geprobeerd de door ons gewenste verandering ook binnen het gemeentehuis voor elkaar te krijgen. Hierbij is ons doel geweest dat iedereen op het gemeentehuis meer open staat voor vragen en signalen uit de Veenendaalse gemeenschap en deze sneller (laat) beantwoorden en oppakt.

 

Naast de door ons gewenste bestuurlijke verandering in het gemeentehuis heeft Veenendaal ook met veel andere veranderingen te maken gehad. Met name veranderingen door eerdere bezuinigingen en veranderingen op sociaal gebied, zoals zorg en welzijn. Veranderingen in hulp aan zowel ouderen als jongeren. Veranderingen die u als inwoner van Veenendaal direct raakten maar ook uw buurt en straat. Kortom: de samenleving en daarmee ook uw omgeving is veranderd. De komende jaren komen er nog meer veranderingen aan. Dit komt onder andere door de komst van de nieuwe omgevingswet, grote (financiële) uitdagingen in de binnenstad, verdergaande ontwikkelingen in de ICT en nieuwe uitdagende milieu- en energiedoelen.

 

ProVeenendaal heeft in de afgelopen jaren een begin gemaakt met het doorvoeren van een verandering in de politiek en het gemeentehuis. Wij gaan er graag mee door. Met uw stem op 21 maart kunnen wij dit voor u realiseren. Dus sta op, benader ons bij vragen of signalen en denk en doe zelf ook mee!

Leefbaar Veenendaal

Zorg en welzijn

Het bedrijfsleven

Prettig wonen, leven en werken

Jongeren / Ouders

Veiligheid

Sport en cultuur in Veenendaal

Senioren

Financiën

Share This