Cultuur

Cultuur zit in het hart van Veenendaal en is overal te beleven.

Theater

Veenendaal verdient een nieuw en multifunctioneel theater als bruisend welkom van onze binnenstad.

Vergunning aanvraag

Een vergunning online aanvragen is makkelijk en eenvoudig. 

Inzet

Er is waardering voor de inzet van vrijwilligers en amateurkunst-beoefenaars. 

Kennismaken

Jongeren kennis laten maken met muziek, kunst en cultuur, o.a. in samenwerking met het onderwijs.

Onze visie op cultuur

ProVeenendaal vindt dat er in Veenendaal altijd een plek moet zijn waar iemand zijn of haar talenten kan ontplooien en tentoonstellen. Een plek waar iedereen naartoe kan voor zijn of haar plezier en (persoonlijke) ontwikkeling. Cultuur draagt bij aan prettig wonen, werken en (be)leven.

Het is belangrijk dat er, voor jong en oud, voldoende goede voorzieningen en faciliteiten voor culturele activiteiten beschikbaar zijn in Veenendaal. Cultuur moet laagdrempelig zijn. Waar het Jeugdcultuurfonds ontoereikend is, kunnen aanvullende acties ingezet worden.

Cultuur behelst alles wat de mens bedenkt en maakt. Uit Veenendaal komen wereldberoemde DJ’s, muzikanten, kunstenaars, radiomakers, tv-persoonlijkheden en theatermakers. Veenendaal is een broedplaats van talent en daar mogen we trots op zijn. Ook de amateurkunst kent in Veenendaal vele beoefenaars én vrijwilligers die een plek en onze waardering verdienen. Cultuur is van en voor iedereen en kan bijdragen aan het ‘samen leven’, zoals bijvoorbeeld tijdens de Week van de Landverhuizers is gebleken.

De coronapandemie heeft grote impact (gehad) op het culturele leven, dat als gevolg hiervan voor lange tijd vrijwel stilgelegen heeft. Samen met de cultuurmakelaar en culturele organisaties en gezelschappen zal een herstelplan moeten worden gemaakt. Hierbij dienen de nieuwe cultuurvisie en nota concreter vertaald te worden naar de praktijk van Veenendaal.

Cultuur vindt zowel in gebouwen als op straat plaats. De gemeente moet het voor (amateur)kunstenaars makkelijker maken hun kunst te tonen in de wijk en in het centrum. Door cultuur naar de mensen toe te brengen, wordt het laagdrempeliger voor zowel de beoefenaar als de toeschouwer.

ProVeenendaal is van mening dat ook een nieuw, multifunctioneel theater zeker gaat bijdragen aan nog meer beleving in de binnenstad en meer mogelijkheden geeft voor de verdere ontwikkeling van cultureel talent. Een dergelijk theater is een aanwinst voor Veenendaal!

  • Veenendaal verdient een nieuw en multifunctioneel theater als bruisend welkom van onze binnenstad.

  • Er wordt een (digitale) evenementenkalender ontwikkeld met een goede, continue invulling voor 7 dagen per week.

  • Een vergunning online aanvragen is eenvoudig.

  • De gemeente draagt samen met eigenaren zorg voor monumenten en voor beeldbepalende panden. Dit wordt structureel vormgegeven en voldoende financieel ondersteund.

  • Het aanbieden en kunnen uiten van cultuur in zowel centrum als wijk wordt uitnodigend en zo eenvoudig mogelijk gemaakt.

  • Er is waardering voor de inzet van vrijwilligers en amateurkunstbeoefenaars. Dit wordt ook door de gemeente uitgedragen.

  • Er is ruimte voor nieuwe culturele initiatieven. Ruimte in de zin van locaties en tijd, maar ook ruimte qua regelgeving en subsidiemogelijkheden. Een aanvraag voor o.a. subsidie moet makkelijk te doen zijn, bijv. via 1 standaard loket.

  • Jongeren maken kennis met muziek, kunst en cultuur, o.a. in samenwerking met het onderwijs. Het programma School & Cultuur is daar een mooi voorbeeld van.