Word Lid

Anbi status

Pro Veenendaal is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de belastingdienst. Dit houdt in dat de contributie van een lid als gift wordt aangemerkt en onder bepaalde voorwaarden als aftrekpost kan worden opgevoerd bij de belastingaangifte. Ons RSIN of fiscaal nummer ANBI is 850924170.

Voor meer informatie over giften en de het aftrekbaar maken van de belasting zie: VOORWAARDEN VOOR HET AFTREKKEN VAN GEWONE GIFTEN (informatie van Dienst Belastingen)

Word lid en steun ProVeenendaal voor 30 Euro per jaar

    Ja, ik word lid en sta achter de ambities en het programma van ProVeenendaal

    Share This