Senioren

Onze visie op Senioren

 

Senioren mogen niet vergeten worden in Veenendaal

 

Ons Uitgangspunt: Ouderen moeten op(en) staan en actief worden betrokken bij de Veenendaalse samenleving.

 

In Nederland en dus ook in Veenendaal worden steeds meer mensen gezonder oud. De meeste inwoners kunnen en willen graag hun bijdrage blijven leveren aan de maatschappij. Zo zijn er in Veenendaal vele ouderen actief als vrijwilliger en staan zij op(en) voor de samenleving.

 

Vaak weten oudere Veenendalers hun eigen weg zelf te vinden. Anderen hebben hierbij een steuntje in de rug nodig. ProVeenendaal wil graag dat ouderen op(en) staan en actief betrokken blijven bij de Veense samenleving. Hierbij moet goed geluisterd worden naar de ouderen. Wij vinden dat de gemeente zodanige voorwaarden moet scheppen dat ouderen zo lang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving en zij zich te allen tijde gehoord voelen.

Daarnaast moeten mantelzorgers en vrijwilligers die ouderen ondersteunen gefaciliteerd worden waar nodig, zodat zij zonder overbelast te raken de zorg kunnen leveren die gevraagd wordt.

 

ProVeenendaal wil dat voorzieningen en ontmoetingsplekken voor ouderen goed bereikbaar zijn en wil dat deze zoveel mogelijk in de wijk of buurt georganiseerd worden. Speciale aandacht moet er zijn voor ouderenhuisvesting. De zogenaamde op initiatief van ProVeenendaal ingevoerde blijverslening en zorg aan huis zijn voorwaarden om dit mogelijk te maken. Uitgangspunt is dat mensen zolang zij dat wensen in hun eigen huis kunnen blijven wonen.

 

Waar ouderen niet meer in staat zijn om zelf de zaken te regelen, zorgt de gemeente voor adequate zorg. Deze zorg is zoveel mogelijk in de wijk georganiseerd. Ook bij de inrichting van de openbare ruimte moet rekening worden gehouden met ouderen, zoals bij de toegankelijkheid van openbare ruimten en het openbaar vervoer.

 

ProVeenendaal staat op(en) voor:

 

  • Het tegengaan van vereenzaming door onder andere het regiovervoer beter te regelen en oudere inwoners te stimuleren actief mee te doen aan de samenleving. Dat kan door vrijwilligerswerk, maar ook door sportactiviteiten of creatieve bijeenkomsten.
  • Een actievere rol van de gemeente bij het op zoek gaan naar en vinden van de ouderen die hulp nodig hebben, in welke vorm dan ook.
  • Het tegengaan van stapeling van (zorg)kosten.
  • Dat de gemeente moet stoppen met ouderen te belagen met onduidelijke brieven over het WMO loket, huishoudelijke hulp enzovoort.
  • ProVeenendaal vindt ook dat de gemeente opstaat, om de mensen die niets met computers kunnen te ondersteunen.
  • Het verbeteren van de samenwerking met en tussen vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor oudere Veenendalers actief en deze actief te ondersteunen.
Share This