Financiën

Onze visie op Financiën

Een sluitende begroting met geen onnodige uitgaven.

Ons uitgangspunt: geen onnodige lastenverzwaring voor zowel inwoners als bedrijven.

Er kan niet meer worden uitgegeven dan er binnenkomt, dat is bij niemand anders. Wat ProVeenendaal betreft is dat in ons mooie gemeentelijke orgaan net zo.

ProVeenendaal staat op voor een stop op de stijging van belastingen. De uitgaven van de gemeente mogen wat ons betreft niet verder stijgen. Bezuinigingen op allerlei terreinen zijn mogelijk door effectiever te werken en overbodige zaken en regelgeving te stoppen. Alleen hierdoor ontstaat ruimte voor innovatie en verbetering.

Net als in elk bedrijf draait het bij de lokale overheid ook om een goede balans van inkomsten en uitgaven. Inkomsten komen grotendeels van de rijksoverheid, maar ook van lokale belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en de rioolheffing. Een klein deel van de inkomsten komt uit de leges die betaald worden als je bijvoorbeeld een paspoort aanvraagt.

Gemeentelijke belastingen worden wat ProVeenendaal betreft alleen verhoogd indien de huidige tarieven onder het landelijke gemiddelde uitkomen. Een andere reden zou kunnen zijn omdat er kwaliteitsimpulsen in de samenleving gedaan worden waarbij de kosten jaarlijks terugkeren en deze kosten niet betaald kunnen worden uit de huidige begroting. ProVeenendaal wil niet met financiële tegenvallers in de begroting worden geconfronteerd.

Geplande projecten worden niet blindelings uitgevoerd, omdat de zogenaamde economische levensduur van gebouwen, wegen of terreinen is bereikt. Vervanging vindt alleen plaats indien het dringend noodzakelijk is.

ProVeenendaal staat op(en) voor:

  • Een sluitende begroting van de gemeente; er wordt niet meer uitgegeven dan er in de kas komt.
  • Het stoppen van overbodige projecten en onderzoeken.
  • Betaalbare belastingen; de OZB mag zeker niet boven het landelijk gemiddelde uitkomen.
  • Dat de gemeente de ontwikkeling stimuleert van lokale ondernemers en bevordert dit door gemeentelijke opdrachten bij hen uit te zetten
  • Een goede en inzichtelijke gemeentelijke begroting waarbij de kostenposten gerelateerd zijn aan de speerpunten van gemeentelijk beleid.
  • Een goed beheer en gerichte inzet van de gemeentelijke reserves voor noodzakelijke afschrijvingen zoals de parkeergarages.
  • Het voorkomen van speculaties met gemeentegelden.
  • Een gemeente die met gemeenschapsgeld omgaat alsof het de eigen portemonnee betreft.
Share This