Nieuwsberichten

ProVeenendaal viert jubileum

Vandaag, 13 maart 2024, bestaat ProVeenendaal 12,5 jaar. Niemand had in september 2011 kunnen voorspellen dat wij ooit de grootste partij van Veenendaal zouden zijn. Ons verhaal is jullie verhaal; de inwoners van Veenendaal. Dankzij jullie vertrouwen en inbreng kunnen...

67% betaalbare woningen in de Tuinstraat

Als ProVeenendaal kijken wij zeer positief naar deze ontwikkelingen in de Tuinstraat. Er komen 130 appartementen waarvan 67% betaalbaar. Dit is zoals ProVeenendaal vorig jaar heeft voorgesteld bij de woonvisie. Dit houdt concreet in dat er 30% sociale woningen-, 30%...

#GEWOONDOEN, ook in 2024!

Samen werken in verbinding!

Het sociaal domein; wat is dat eigenlijk? Met het sociaal domein bedoelen we alles wat we vanuit de gemeente doen op het gebied van werk, inkomen, welzijn, meedoen, Wmo, opvoeden en opgroeien. In het nieuwe Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2024-2027 staat hoe...

Begroting 2024: wel of geen ravijnjaar in 2026

ProVeenendaal maakt zich ernstig zorgen als het gaat om de financiële status van de gemeente(n) op de langere termijn. Vooral ook door de ontbrekende duidelijkheid uit Den Haag. We zullen u in de komende weken oproepen om 22 november te gaan stemmen. Er zijn keuzes te...

ProVeenendaal voor meer levendigheid in Veenendaal

Het nieuwe evenementenbeleid kent 2 grote aanvullingen op de huidige mogelijkheden voor evenementen. Dit zijn: 1. Het verruimen van het aantal evenementen op zondag. 2. De Markt toevoegen als locatie voor evenementen op zondag. In het verkiezingsprogramma van...

Blij met nieuwe woningen voor Veenendaal

Deze maand staan er diverse bestemmingsplannen (bouwplannen) op de agenda. Goed om te zien dat er in Veenendaal nieuwe projecten zijn en dat er volop wordt gebouwd en her-ontwikkeld. Hier is ProVeenendaal blij mee want (nieuwe) woningen zijn hard nodig. Helaas zien we...