Wonen

Onze visie op Wonen

Prettig wonen, werken en leven in Veenendaal

 

Ons uitgangspunt: Wij voeren een actief beleid voor meer betaalbare woningen. Woningen die passen bij de daadwerkelijke behoefte binnen Veenendaal met daarbij voldoende wijkgerichte faciliteiten en duurzaam groen.

 

Betaalbare woningen zijn in het huidige klimaat schaars. Voor jongeren is het lastig om een woning te kopen, maar ook om iets te huren. ProVeenendaal vindt dat een goed beleid rond wonen onder andere betekent dat jongeren makkelijker aanspraak kunnen maken op starterswoningen en dat zij goed geïnformeerd worden over de startersleningen. Dat studenten die in Veenendaal zelfstandig willen wonen betaalbare kamers of appartementen kunnen huren. En dat ouderen goed kunnen doorstromen, of hun woning kunnen aanpassen, zodat zij in hun eigen wijk kunnen wonen. Wij willen ook dat inwoners met een minimum inkomen de mogelijkheid krijgen op een gedegen en passende woonruimte.

 

ProVeenendaal wil dat jongeren aangespoord worden dat zij zich op tijd inschrijven voor een huurwoning. Tevens is het van belang dat jongeren willen én kunnen terugkeren naar Veenendaal. Huurders die in een sociale huurwoning wonen terwijl hun inkomen daar inmiddels te hoog voor is, het zogeheten scheefwonen, is wat betreft ProVeenendaal niet goed en moet pro-actief worden tegen gegaan. Jonge gezinnen moeten betaalbaar en kwalitatief goed kunnen kopen of huren. Maar ook ouderen moeten zich veilig voelen in hun woning en wijk. Voor alle groepen moeten er voldoende passende voorzieningen zijn.

 

Met de plaatselijke Omgevingsvisie worden keuzes duidelijk: welke ontwikkelingen worden gerealiseerd en welke omgevingskwaliteit is gewenst. De Omgevingsvisie vraagt om de fysieke leefomgeving in samenhang (integraal) te beschouwen. Samen met inwoners en bedrijven willen wij dit inkleuren en daarmee ‘ons’ Veenendaal creëren. Hierbij is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt.

 

In plaats van alleen te investeren in nieuwe wijken, wil ProVeenendaal zich ook focussen op het opknappen van bestaande wijken. ProVeenendaal zal zich inzetten om te bekijken of bedrijfspanden kunnen worden omgebouwd naar woningen. Daarnaast willen wij investeren in een duurzame groene omgeving. Waar nodig worden kinderspeelplaatsen gerenoveerd om de veiligheid te waarborgen en het woonplezier te vergroten. Een klussenteam verhelpt binnen 48 uur de kleine ergernissen die binnenkomen via het telefoonnummer 0318 – 538 538.

 

Voor een leefbare samenleving is ook de bereikbaarheid van de wijkagent en samenwerking met scholen, sportinstellingen en jeugdzorg van belang. Wij vinden dat de gemeente hierin een verbindende rol heeft.

 


 

ProVeenendaal staat op(en) om:

 • Een klussenteam op te richten om kleine ergernissen binnen de wijk binnen 48 uur te kunnen verhelpen.
 • Zelfwerkzaamheid in de wijk die de leefbaarheid verbetert te kunnen claimen bij de gemeente. Wijkteams kunnen hierbij behulpzaam zijn.
 • De Omgevingsvisie vast te stellen samen met inwoners, bedrijven en betrokkenen.
 • Een lange-termijn-beleid rond huisvesting te ontwikkelen met als doel het realiseren van meer betaalbare woningen voor jongeren.
 • Scheef wonen moet worden bestrijden, er moet actief worden gestuurd op doorstroming.
 • Het groenonderhoud weer op peil te brengen, hier is de afgelopen jaren te veel op bezuinigd.
 • Rommel in de woon- en leefomgeving moet actief worden tegen gegaan.
 • Meer passende woningen te bouwen voor kwetsbare mensen om zo de gevolgen van het beleid van de landelijke overheid – om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen – te kunnen invullen.
 • Meer goedkope sociale huurwoningen te bouwen en goed lokaal maatwerk om doorstroming (meer verhuizingen) te realiseren.
 • Meer nadruk te leggen op verduurzaming van woningen en andere gebouwen. Inzetten op energiebesparing en bewustwording.
 • Meer samenwerking te creëren tussen de wijkteams en de sociale teams
Share This