Jongeren

Veenendaal is een plek waar jongeren graag willen wonen, leven en beleven.

Woningen

Het realiseren van meer betaalbare huur- en koopwoningen voor jongeren.

Scholen

Een actieve rol van de gemeente bij het creëren van stageplaatsen en bij ontmoetingen tussen scholen en werkveld.

Jeugd betrekken

De jeugd meer betrekken bij het beleid dat de gemeente voert. Niet óver jongeren maar mét jongeren praten.

Aantrekkelijk maken

De aantrekkelijkheid van Veenendaal bevorderen, zodat jongeren tijdens hun studie in Veenendaal blijven.

Onze visie op Jongeren

Veenendaal biedt een prettig vestigingsklimaat voor jongeren, waar zij zich gehoord en ondersteund voelen. ProVeenendaal wil dat Veenendaal ook een stad is waar jongeren met plezier wonen en waar zij graag terugkeren na hun studie. In Veenendaal mag wat te beleven zijn en daarom maken wij ons hard voor meer uitgaansgelegenheden, een poppodium en activiteiten zoals festivals en evenementen.

Voor jongeren is zowel het kopen als huren van een huis niet eenvoudig. Dit moet anders! Studenten die zelfstandig in Veenendaal willen wonen, moeten kamers of appartementen kunnen huren of een starterswoning kunnen kopen. Het huren van een sociale huurwoning terwijl het inkomen hier inmiddels te groot voor is, het zogenaamde scheefwonen, moet worden tegengegaan. Starters maken dan meer kans op een (sociale) huurwoning.

ProVeenendaal hoort vaak dat het voor jongeren lastig is om een stageplaats te vinden. Wij vinden dat de gemeente hierin een actieve(re) rol moet spelen, bijvoorbeeld door het organiseren van ontmoetingen tussen werkgevers en scholen of door middel van werkbeurzen en stagemarkten. Dit biedt kansen, ook voor jongeren die zich minder gehoord of gezien weten.

ProVeenendaal wil een goede kwaliteit van de jeugdzorg. Ongeveer 50% van alle jongeren in Veenendaal krijgt hier op enig moment mee te maken. Voor hen moet het duidelijk zijn waar zij in zo’n situatie terecht kunnen. Het is van belang dat de gemeente zorgt dat jongeren goed geïnformeerd en geadviseerd worden. Het Centrum voor Jeugd en Gezin speelt hierbij een belangrijke rol. Ons standpunt hierin is, dat voor één gezin één persoon de regie heeft bij complexe (hulp)vragen en dat er één duidelijk hulpplan wordt opgesteld.

Verenigingen en plekken zoals buurthuizen hebben een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie, die onmisbaar is voor de leefbaarheid binnen de gemeente Veenendaal. Ze brengen buurtbewoners van alle leeftijden en achtergronden bij elkaar. ProVeenendaal vindt het belangrijk dat jongeren elkaar kunnen ontmoeten en dat de hiervoor bestemde plekken ook daadwerkelijk vindbaar zijn voor hen.

Jongeren zijn en hebben de toekomst. ProVeenendaal vindt het belangrijk dat de gemeente Veenendaal jongeren betrekt bij het opstellen van het te voeren beleid. Het is belangrijk dat jongeren serieus worden genomen en daadwerkelijk betrokken worden bij en via bijvoorbeeld de jongerenraad. De weg naar de politiek moet laagdrempelig zijn. ProVeenendaal wil dat jongeren zich bewust worden dat zij invloed hebben op hun eigen toekomst en op die van een ander en dat zij hun stem moeten laten horen!  Wij zijn heel blij dat steeds meer jongeren zich aansluiten bij onze partij.

  • Het realiseren van meer betaalbare huur- en koopwoningen voor jongeren.

  • Een actieve rol van de gemeente bij het creëren van stageplaatsen en bij ontmoetingen tussen scholen en werkveld.

  • De jeugd meer betrekken bij het beleid dat de gemeente voert. Niet óver jongeren maar mét jongeren praten.

  • Geen ‘van-het-kastje-naar-de-muur’ beleid door hulpverlenende instanties en gemeente, maar één duidelijk plan met één regisseur, zeker bij complexe vraagstukken.

  • Uitbreiding van activiteiten en uitgaansgelegenheden, zoals festivals, evenementen en poppodia, door minder regelgeving en door het ondersteunen en stimuleren van voorstellen die het uitgaansleven voor jongeren aantrekkelijk maken.

  • De aantrekkelijkheid van Veenendaal bevorderen, zodat jongeren tijdens hun studie in Veenendaal blijven of er na hun studie graag terugkeren.