Home

Raadsleden ProVeenendaal beëdigd

ProVeenendaal is tijdens de gemeenteraadsverkiezingen verkozen tot grootste partij van Veenendaal. De fractie heeft sinds de verkiezingen, maart 2022, 7 raadsleden in de gemeenteraad. De partij is de Veense kiezer dankbaar voor de uitgesproken waardering voor de inzet van de afgelopen 4 jaar en het hiermee gegeven vertrouwen in de partij voor de komende 4 jaar. “Een hele verantwoording”, aldus lijsttrekker Martijn Beek.

Naast lijsttrekker Martijn Beek schuift ook stemmenkanon Nelleke Roelofsen aan in de raad. Met maar liefst 1791 stemmen is ze in de raad gekozen.

Verder zullen de huidige fractievoorzitter Ronald van der Weerd en nieuwkomers Jan Kruger, Dario Castiglione, Sharon van Manen en Teus Nieboer als raadslid beëdigd worden op woensdag 30 maart.

Martijn Beek: “We blijven ons inzetten voor onder meer een leefbaar, veilig, bruisend en ondernemend Veenendaal. Zichtbaar en betrokken, met nog meer energie én raadsleden dan we al deden!”
Bo Visser, die als nummer 4 op de lijst stond, ziet vanwege persoonlijke omstandigheden, in ieder geval voor dit moment, af van de zetel.

Welkom bij ProVeenendaal!

ProVeenendaal is de grootste partij van Veenendaal na de verkiezingen van 2022. Met 7 zetels in de raad zijn we volop actief in de Veense politiek.

Graag komen we met u in gesprek. Wilt u meedoen of meepraten dan nodigen we u uit om contact met ons op te nemen. Dat kan per mail via info@pro-veenendaal.nl

Meer informatie over ons vindt u onder de kopjes: “wie zijn wij” en “waar staan wij voor”.

Over ProVeenendaal

Welkom bij ProVeenendaal!

ProVeenendaal is een jonge politieke partij in Veenendaal. Het mooie aan ProVeenendaal is de diversiteit aan mensen betrokken bij ProVeenendaal, de manier waarop zij als partij bezig zijn en hun visie op hoe politiek zou moeten werken.

ProVeenendaal gaat niet uit van liberale, sociaal-democratische of christelijke politiek. Wij gaan uit van wat voor Veenendaal, voor u, belangrijk is. Wat belangrijk is en gevonden wordt komen we te weten door met mensen in gesprek te gaan en te blijven. We proberen zo goed mogelijk de buurten te kennen en te horen wat er leeft. Daarnaast onderhouden we contact met instellingen, bedrijven en verenigingen door zo veel als mogelijk werkbezoeken af te leggen.

Alleen samen kun je het beste resultaat bereiken: politiek/gemeente, bedrijven / verenigingen / organisaties én inwoners. De politiek heeft volgens ons als taak om betrokkene zowel vooraf bij het opstellen van beleid als bij het vaststellen van beleid te betrekken. Daarnaast moet de gemeente ook ruimte geven voor initiatieven vanuit Veenendaal. Daar waar mensen enthousiast over en voor zijn, hebben ze ook energie voor en tijd voor over. De gemeente moet dit stimuleren en faciliteren.

ProVeenendaal kent betalende leden, maar ook klankbordleden. Iedereen is vrij om bij ons mee te komen praten. Dit gebeurt tijdens klankbordbijeenkomsten waarop gesproken wordt over actuele onderwerpen die spelen in Veenendaal.

ProVeenendaal wil een gemeente met een goede, lokale, sociale en economische samenhang waar u zich thuis voelt.
Martijn Beek

Wethouder namens ProVeenendaal