Home

Welkom bij ProVeenendaal!

ProVeenendaal is de lokale partij van Veenendaal. Met vier zetels in de raad en 1 wethouder zijn we volop actief in de Veense politiek. Hieronder vindt u per thema onze standpunten.

Graag komen we met u in gesprek. Wilt u meedoen of meepraten dan nodigen we u uit om contact met ons op te nemen. Dat kan per mail via info@pro-veenendaal.nl

Meer informatie over ons vindt u onder de kopjes: “wie zijn wij” en “waar staan wij voor”

Verkiezingen over:

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

ProVeenendaal

Welkom bij ProVeenendaal!

ProVeenendaal is een jonge politieke partij in Veenendaal. Het mooie aan ProVeenendaal is de diversiteit aan mensen betrokken bij ProVeenendaal, de manier waarop zij als partij bezig zijn en hun visie op hoe politiek zou moeten werken.

ProVeenendaal gaat niet uit van liberale, sociaal-democratische of christelijke politiek. Wij gaan uit van wat voor Veenendaal, voor u, belangrijk is. Wat belangrijk is en gevonden wordt komen we te weten door met mensen in gesprek te gaan en te blijven. We proberen zo goed mogelijk de buurten te kennen en te horen wat er leeft. Daarnaast onderhouden we contact met instellingen, bedrijven en verenigingen door zo veel als mogelijk werkbezoeken af te leggen.

Alleen samen kun je het beste resultaat bereiken: politiek/gemeente, bedrijven / verenigingen / organisaties én inwoners. De politiek heeft volgens ons als taak om betrokkene zowel vooraf bij het opstellen van beleid als bij het vaststellen van beleid te betrekken. Daarnaast moet de gemeente ook ruimte geven voor initiatieven vanuit Veenendaal. Daar waar mensen enthousiast over en voor zijn, hebben ze ook energie voor en tijd voor over. De gemeente moet dit stimuleren en faciliteren.

ProVeenendaal kent betalende leden, maar ook klankbordleden. Iedereen is vrij om bij ons mee te komen praten. Dit gebeurt tijdens klankbordbijeenkomsten waarop gesproken wordt over actuele onderwerpen die spelen in Veenendaal.

ProVeenendaal wil een gemeente met een goede, lokale, sociale en economische samenhang waar u zich thuis voelt.
Martijn Beek

Wethouder namens ProVeenendaal