Tijdens de raadsvergadering van donderdag zal een volgende stap worden gezet met betrekking tot de nieuwbouw van theater Lampegiet. Geen eenvoudige stap, want het gaat om veel geld en daar heeft ProVeenendaal ook zeker kopzorgen van. Toch vinden wij dat in een grote, groeiende, plaats als Veenendaal, een theater, poppodium en de mogelijkheid tot vertonen van films thuis hoort.
 
Wat ons betreft is de keuze om de huidige Lampegiet in stand te houden, een kwestie van water naar de zee dragen. Ook instandhouding kost veel geld. Gaat de nieuwbouw dan ten koste van de zorg of andere relevante taken van de gemeente? Nee natuurlijk niet. Tegelijkertijd  zullen er wél keuzes gemaakt moeten worden. De keuzes, daarmee zijn wij als ProVeenendaal druk bezig. Die keuzes bespreken we in juli bij de kadernota en definitief bij de programmabegroting in november.