Vooralsnog laat de Haagse politiek gemeenten in de steek. Onzekerheid over wat wel of niet kan blijft. Grote tekorten, ook in Veenendaal, moeten  door gemeenten zelf opgevangen worden. Vanaf 2025 moeten we gaan anticiperen op die tekorten.

Eerlijke verhaal
Op 9 juli moet de raad keuzes gaan maken en dat gaat helaas op onderdelen pijn doen. ProVeenendaal wil niet bezuinigen op de budgetten voor vrijwilligerswerk. Ook de verrommeling van de openbare ruimte willen we niet laten toenemen, eerder verminderen. Eén van de consequenties hiervan is dat de OZB zal stijgen.

Een ander punt waar we op inzetten is dat we de culturele organisaties (bibliotheek, muziekschool en theater) willen samenvoegen tot 1 culturele organisatie. Efficiënter werken zal op termijn meer kwaliteit en minder budget betekenen.

Er valt veel meer over de kadernota te vertellen. Interesse? Neem dan contact met mij op via whatsapp 06-29504949