Het nieuwe evenementenbeleid kent 2 grote aanvullingen op de huidige mogelijkheden voor evenementen.

Dit zijn:

1. Het verruimen van het aantal evenementen op zondag.

2. De Markt toevoegen als locatie voor evenementen op zondag.

In het verkiezingsprogramma van ProVeenendaal staat dat wij zijn voor goede voorzieningen en faciliteiten voor (culturele) activiteiten voor jong en oud. Én ook staat erin, dat wij voor uitbreiding van activiteiten zoals evenementen zijn. Hieraan voldoet dit nieuwe voorgestelde beleid.

Wij zijn ons bewust van de zorgen rondom geluidsoverlast. Wij pleiten daarom voor spreiding van evenementen, een goede communicatie naar bewoners en het monitoren en handhaven bij overlast.

Tenslotte hebben we het college opgeroepen, een (digitale) evenementenkalender op te zetten en ruimte te geven aan nieuwe initiatieven. Ook hebben we opgeroepen tot het vereenvoudigen van de subsidiemogelijkheden en het vereenvoudigen van aanvragen van subsidie.