Vanaf de oprichting van ProVeenendaal, 12,5 jaar geleden, hebben wij ons er sterk voor gemaakt om de politiek dichter bij jou als inwoner te brengen. Wij doen dit onder andere door middel van werkbezoeken aan bedrijven en verenigingen, schoonmaakacties en gesprekken op straat. De opgehaalde informatie nemen wij mee in onze overwegingen bij agendapunten in de gemeenteraad.
 
Na de verkiezingen kwam er een zogeheten raadsakkoord. Dat akkoord heeft o.a. geleid tot de huidige open manier van samenwerken in de raad. Deze week staat op de agenda van de gemeenteraad het raadsvoorstel “opstarten pilotproject bestuurlijke samenwerking”.  Wordt dit voorstel aangenomen, dan kan de gemeente aan de slag om meer eigenaarschap bij inwoners te creëren.
 
Wij kijken uit naar deze pilot en de vernieuwende mogelijkheid tot mee praten door inwoners bij nieuwe ontwikkelingen. Juist voor mensen die dat wellicht nu nog als drempel ervaren.