ProVeenendaal maakt zich ernstig zorgen als het gaat om de financiële status van de gemeente(n) op de langere termijn. Vooral ook door de ontbrekende duidelijkheid uit Den Haag. We zullen u in de komende weken oproepen om 22 november te gaan stemmen. Er zijn keuzes te maken die nadrukkelijk onze gemeente raken.

Voor komend jaar heeft het college een goede programmabegroting aan de raad voorgesteld. ProVeenendaal herkent zich in de plannen.

Op 3 punten willen wij de begroting bijstellen:

1. Een technische aanpassing om de kosten van het stadspark in 1 keer af te rekenen

2. De hondenbelasting willen we aanpassen naar een redelijker alternatief

3. Bijzondere plekken in Veenendaal willen we digitaliseren. Door te werken met QR codes blijft de historische kennis bewaard voor de lange termijn.

Meer weten over ProVeenendaal of over deze plannen? Neem gerust contact op met Ronald ronald.van.der.weerd@veenendaal.nl